Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.ceskakamna.cz, provozovaném Miroslavem Farou, fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsanou u Obecního živnostenského úřadu Milevsko, evid.č.: 330532-2918 , s místem podnikání Sepekov 377, 398 51 Sepekov, IČO: 60622644 ( dále jen prodávající).


Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ceskakamna.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.ceskakamna.cz (dále jen webová stránka) a další související právní vztahy.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje svěřené Kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží a případném poskytnutí registru dlužníků. Osobní údaje Kupujícího nebudou použity pro zasílání newsletterů.

Získání osobních údajů Kupujícího je nevyhnutelné k tomu, aby s ním mohl být uzavřena smlouva. V případě, že Kupující osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, nemůže být smlouva uzavřena.


Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). 

Pokud se tak Kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu určenou Prodávajícím. 


Ceny
Uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH 21% a nezahrnují cenu přepravy, která je vyčíslena po zvolení adresy doručení.


Způsob platby
Platby za zboží se provádí těmito způsoby

  • Zaplacení při odběru od přepravní firmy (dobírka)
  • Předplacení (po obdržení objednávky zašleme fakturu pro-forma), po obdržení příslušné částky na bankovní účet, dochází k vyslání zásilky.

Při vyplňování objednávky je zapotřebí doplnit způsob platby.

Doprava zboží ČR: ceny s DPH 21%

Objednané zboží nad 12.000,- Kč: ZDARMA
Objednané zboží od 6000,- Kč do 12.000,- Kč: 1000,- Kč
Objednané zboží od 0,- Kč do 6.000,- Kč: 250,- Kč

Objednané zboží od 6000,- Kč do 12.000,- Kč (platba předem): 1000,- Kč
Objednané zboží od 0,- Kč do 6.000,- Kč (platba předem): 200,- Kč


Záruční podmínky
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.
Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Je-li zboží Kupujícímu dodáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít.
Při dodání zboží veřejnou dopravní službou se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dotyčného přepravce. Takto způsobené vady zboží nelze reklamovat u Prodávajícího.
V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.


Vyřízení reklamace
Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Kupující musí vadné zboží zaslat na adresu určenou Prodávajícím. Balík musí být označen viditelně "Reklamace" a obsahovat: reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu (záruční list), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefonní číslo). Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající.
V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Kupujícímu účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Kupujícího zasláno na jeho adresu. Kupující je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
V případě uplatňování reklamace na rozbité zboží vlivem nešetrné přepravy, je potřeba vše vypsat do přepravního protokolu přepravce. Pokud budete uplatňovat reklamaci na rozbité zboží vlivem přepravy bez jakéhokoli sepsání věci s řidičem, nebude taková reklamace uznána.
 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení